Mangold partner är ett anknutet ombud och
partner till Mangold Fondkommision.
Vi arbetar med försäkringslösningar och
placering med låg risk.
Vår filosofi är att ge våra kunder en trygg
lösning med bra ränta till låg risk.